Sunday, December 4, 2011

PANJANG : OPERASI ASAS (MENUKAR UNIT) 

1 cm = 10 mm

1 m= 100 cm

1 km = 1000 m

    Contoh1:
Tukarkan 200 cm kepada mm.
Penyelesaian :    1 cm = 10 mm
                             200 cm = 200 x 10 mm
                                           = 2000 mm

Contoh 2:
Tukarkan 200 mm kepada cm
Penyelesaian:     200 / 10
                             = 20 cm

Contoh 3:
Tukarkan 2 m kepada cm
Penyelesaian:     1 m = 100 cm
                             2 m = 2 x 100
                                     = 200 cm

Contoh 4:
Tukarkan 200 cm kepada m
Penyelesaian:     200 / 100
                             = 2 m

Contoh 5:
Tukarkan 2 km kepada m
Penyelesaian:     1 km = 1000 m
                             2 km = 1000 x 2
                                       = 2000 m
         
Contoh 6:
Tukarkan 2000 km kepada m
Penyelesaian:     2000 / 1000
                             = 2 km

No comments:

Post a Comment