Thursday, December 8, 2011

PECAHAN


                                 Sebiji tembikai : 1/1                      Sebiji tembikai dipotong dua : 1/2                      Sebiji tembikai dipotong empat: 1/4
          Jadi, begitulah adik-adik maksud pecahan, iaitu apabila sesuatu objek itu 'dipecahkan', ia akan menjadi semakin kecil.
Soalan Pengukuhan:
1. Rajah di atas  terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama yang sama besar. Berapakah pecahan terkecil bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah itu?

A satu perempat
B dua pertiga
C empat perenam

D tiga perlima   
Bilangan segi tiga yang dilorek: 4 bahagian
Bilangan segi tiga keseluruhan: 6 bahagian
Pecahan berlorek : 4/6
Ditulis dalam pecahan terkecil : 2/3

No comments:

Post a Comment