Sunday, December 4, 2011

PENGENALAN OPERASI TAMBAH

 

      Secara amnya kita semua amat maklum akan operasi tambah yang dipraktikkan sejak kecil lagi. Bagaimanapun kaedah yang akan digunakan dalam modul ini agak berbeza, namun untuk jangka masa panjang adalah jauh lebih baik.

      Kaedah pengiraan nombor besar ke nombor yang lebih kecil. Menggunakan kaedah ini operasi campur dapat diselesaikan dengan lebih pantas dari biasa.


No comments:

Post a Comment